ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 36036010 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،چهارراه معلم ،بين سيد رضي 31 و 33،شماره 55 مراجعه نمایید.